اعتبار‌سنجی نشریات

 با عنایت به تصویب شورای پژوهشی دانشگاه و به منظور ارتقای کیفی هر چه بیشتر تولیدات علمی دانشگاه و انتشار مقاله‌های ارزشمند پژوهشگران دانشگاه در نشریات معتبر بین‌المللی، فهرستی از نشریات معتبر و همچنین فهرستی از نشریات و انتشارات نامعتبر تهیه شده است. بر همین اساس، مناسب است اعضای هیات‌علمی و دانشجویان مقالات خود را به نشریات مندرج در فهرست مورد تایید ارسال کنند. بدیهی است که بر اساس مصوبه شورای پژوهشی دانشگاه کلیه فرآیندهای مورد نیاز در امتیازدهی مقالات، نظیر اعتبار ویژه با لحاظ نمودن فهرست‌­های مذکور برای مقاله­‌های چاپ شده اعمال خواهد شد. باید توجه داشت که نشریات داخلی بر اساس معیارهای وزارتین امتیازدهی خواهد شد.
اطلاعات تماس:
سامیدخت قمری:

​​​​​​​29902314
آرمان پورقاز​​​​​​

29902316
فهرست نشریات بین‌المللی
معرفی فهرستهای مختلف نشریات بین‌المللی ​ 
فهرست نشریات عالی2023
فهرست نشریات عالی2022
فهرست نشریه‌های عالی قدیم (15 آذر 95)
فهرست نشریات معتبر (۱۱ دی ۱۴۰۰)
فهرست سفید (۱۱ دی ۱۴۰۰)
فهرست انتشارات نامعتبر (۱۸ آبان ۱۴۰۰)
فهرست نشریات جعلی (10 اردیبهشت 98)
فهرست نشریات نامعتبر (۴ آبان 1400)
نکته: با توجه به تهیه فهرست نامعتبر نشریات توسط وزارتین، پژوهشگران باید علاوه بر فهرست‌های مذکور، فهرست‌های وزارتین را نیز در چاپ مقالات بررسی کنند، بدیهی است که چاپ مقاله در فهرست‌ سیاه وزارتین مانند فهرست نامعتبر دانشگاه امتیاز نخواهد داشت:​​​​​​​
لیست سیاه و جعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
لیست سیاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی​​​​​​​
نشریات معتبر داخلی
سامانه ارزیابی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سامانه نشریات علوم پزشکی کشور
فرایند اجرایی
  • 1- تکمیل و ارسال فرم درخواست اعتبارسنجی نشریات توسط واحد متقاضی

  • 2- بررسی درخواست ارسالی توسط کارشناس اعتبارسنجی

  • 3- بررسی توسط کارگروه اعتبار سنجی

  • 4- تایید توسط مدیریت برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی

  • 5- اعلام نتیجه به واحد متقاضی​​​

نشریات معتبر داخلی
شیوه‌نامه تشکیل و وظایف کارگروه اعتبارسنجی نشریه‌ها
شیوه‌نامه به‌روزرسانی فهرست نشریه‌های سفید
فرم درخواست به‌روزرسانی فهرست‌ها