صفحه اصلی
فراخوان مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران
  • 8241 بازدید

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران در نظر دارد، طی یک فراخوان برای پروژه "ارزیابی آثار و پیامدهای چندوجهی رویکرد چیره شهرسازی در شهر تهران"، نسبت به انتخاب مجری ذیصلاح اقدام نماید.

جزئیات فراخوان و نیز فایل RFP موضوع پروژه، از سایت مرکز، قسمت فراخوان‌ها قابل مشاهده است.

دانلود فایل
افزودن نظرات