صفحه اصلی
آشنایی با بخش سفارشات و سامانه آذرسا در دانشگاه شهید بهشتی
  • 12150 بازدید

هفدهمین وبینار آموزشی-پژوهشی کتابخانه مرکزی با همکاری وبینار بهشتی تحت عنوان" آشنایی با بخش سفارشات و سامانه آذرسا" با تدریس بهناز رحمانی، کارشناس مسئول بخش سفارشات و سحر جهانگیری، کارشناس مسئول بخش گردش و امانت، روز دوشنبه مورخ 17 خردادماه 1400  از ساعت 12:30 به صورت مجازی از طریق لینک زیر برگزار می‌شود.

https://old.sbu.ac.ir/webinar/Pages/default.aspx

افزودن نظرات