اخبار

پروژه دبیرخانه جنگلهای هیرکانی و مجموعه اقامتگاه های هیرکانی افتتاح شد

پروژه دبیرخانه جنگلهای هیرکانی و مجموعه اقامتگاه های هیرکانی افتتاح شد

55 بازدید
رئیس دانشگاه شهید بهشتی خواهان حمایت از شیوه‌نامه حمایت از سرآمدان شد

رئیس دانشگاه شهید بهشتی خواهان حمایت از شیوه‌نامه حمایت از سرآمدان شد

173 بازدید
الزام توجه دانشگاه ها به موضوع مسئولیت اجتماعی

الزام توجه دانشگاه ها به موضوع مسئولیت اجتماعی

188 بازدید

پیام ریاست