ارتباط با ریاست

به‌منظور ارتباط با دفتر ریاست دانشگاه می‌توانید با شماره تلفن‌های زیر تماس گرفته یا با ایمیل زیر مکاتبه فرمایید:
تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهرياری، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان مرکزی، دفتر ریاست، کدپستی 1983969411