پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم
پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم

عکسهای همایش پنجم 30-1.jpg


 پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم در تاریخ دهم مهر ماه 1398 در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.
گزارش روابط عمومی دانشگاه از همایش
گزارش تصویری


سخنرانی رئیس همایش: 
عکسهای همایش پنجم 32.jpg


دکتر فرزانه روحانی مشهدی
استادیار پژوهشکده اعجاز قرآن

سخنران کلیدی اول:
عکسهای همایش پنجم 40.jpg

دکتر سعد الله نصیری قیداری
رئیس دانشگاه شهید بهشتی


سخنران کلیدی دوم:
عکسهای همایش پنجم 39.jpg

دکتر منصور پهلوان
استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

سخنران کلیدی سوم:
عکسهای همایش پنجم 41.jpg

دکتر فتح الله نجارزادگان
استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، پردیس فارابی
 
سخنران اختتامیه:
عکسهای همایش پنجم 15.jpg

دکتر محمد مهدی طهرانچی
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات همایش: 
 
 

کمیته علمی همایش پنجم.png