نوع خدمت
شرح خدمت
آرشیو کتب گویا
در این بخش کتب و جزوات درسی ضبط شده با موضوعات متنوع به صورت آرشیو، در اختیار دانشجویان عزیز نابینا و کم بینا قرار می گیرد.
گویاسازی‌کتب وجزوات درخواستی دانشجویان نابینا و کم بینا
امکان گویاسازی کتب و جزوات آموزشی مورد درخواست این دانشجویان موجود می باشد. (کتاب و جزوات آموزشی به صورت فایل صوتی درآمده و در اختیار دانشجویان روشندل عزیز قرار داده می شود).
بهره مندی از همیاران دانشجویی
دانشجویان روشندل عزیز برای انجام پژوهش های کلاسی، پایان نامه تحصیلی و نیز در جلسات امتحانات میان ترم و پایان ترم از وجود همیار دانشجویی در کنار خود بهره مند می گردند.
خدمات مشاوره ای ویژه دانشجویان نابینا و کم بینا
کارشناس این امور برحسب مورد به معرفی مراکز و مؤسسات غیر دانشگاهی ارایه دهنده خدمات ویژه به نابینایان و کم بینایان از قبیل مراکز بهزیستی و مؤسسات وابسته به آن جهت دریافت خدمات کمک آموزشی و توانبخشی می پردازد.
زمان ارائه خدمت:
شنبه تا چهارشنبه در ساعات اداری (15-8)
روش دسترسی به خدمت
مراجعه حضوری: خانمها اتاق 2/16 واقع در امور دانشجویی خانم آقائی پور آقایان: مراجعه به اتاق21 آقای بزرگی مهر و یا تماس با شماره های 29902119-29902652
در کتابخانه مرکزی دانشگاه رایانه برای استفاده دانشجویان روشندل و همچنین چاپگر برای تبدیل متون به خط بریل موجود می باشد.
آیین نامه ها
دستورالعمل بهره مندی دانشجویان نیمه بینا و نابینا از تسهیلات ویژه کمک آموزشی
دستورالعمل نحوه بازپرداخت وامهای صندوق رفاه دانشجویان مخصوص دانشجویان روشندل
                       

بهره-مندی-از-همیاران.jpg

خدمت
معاونت فرهنگی و اجتماعی مدیریت خدمات دانشجویی
شرح فرایند انجام خدمت
دانشجویان روشندل عزیز برای انجام پژوهش های کلاسی، پایان نامه تحصیلی و نیز در جلسات امتحانات میان ترم و پایان ترم از وجود همیار دانشجویی در کنار خود بهره مند می گردند.
فرم‌های مرتبط ، دستورالعملها و بخشنامه ها 
دستورالعمل نحوه بازپرداخت وامهای صندوق رفاه دانشجویان مخصوص دانشجویان روشندل
دستورالعمل بهره مندی دانشجویان نیمه بینا و نابینا از تسهیلات ویژه کمک آموزشی
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
کتابخانه مرکزی(در این مکان رایانه برای استفاده دانشجویان روشندل و همچنین چاپگر برای تبدیل متون به خط بریل موجود می باشد).
متقاضی دریافت خدمت
کلیه دانشجویان روشندل
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
ندارد
نحوه دسترسی به خدمت
کلیه دانشجویان عزیز روشندل خانم می توانند به اتاق شماره 2/16 واقع در امور دانشجویی خانم آقائی پور و آقایان به آقای بزرگی مهر واقع در اتاق شماره 21 مراجعه فرمایند .
متصدیان انجام خدمت
مدیریت خدمات دانشجویی کارشناس امور دانشجویان روشندل
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
ندارد
زمان و ساعت دریافت خدمت
کلیه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی می توانند به دانشکده های محل تحصیل خود مراجعه نمایند .
میانگین زمان انجام خدمت
15 دقیقه
میانگین هزینه انجام خدمت
هزینه ندارد .
تلفن تماس کارشناس مربوطه
کارشناسان امور دانشجویان روشندل : آقای شمس اله بزرگی مهر شماره 29902119 رایانامه :sh.bozorgi@mail.sbu.ac.ir و خانم آقایی پور تلفن 29902119
نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت
 
 
 
 
​نام مسئول امور دانشجویان روشندل ​تلفن تماس رایانامه
​شمس الله بزرگی مهر ​29902119 sh.bozorgi@mail.sbu.ac.ir
​معصومه آقائی پور 29902652​