تسویه حساب

 

واحد ارائه کننده خدمت
شرح فرایند انجام خدمت
دانشجویانی که موفق به اتمام تحصیل خود در یک رشته یا مقطع خاص شده و واحدهای مجاز خود را در دوره تحصیل گذرانده باشند می توانند جهت اخذ گواهی موقت تحصیلی مطابق ضوابط و شرایط نسبت به تسویه حساب خود اقدام کنند.
فرم‌های مرتبط ، دستورالعملها و بخشنامه ها 
سایر واحدهای مرتبط با خدمت
حراست – خوابگاه – آموزش و تحصیلات تکمیلی
متقاضی دریافت خدمت
کلیه دانشجویان فار غ التحصیل
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت
1- اصل یا تصویر گواهینامه موقت پایان تحصیلات مقاطع قبل 2- در صورت داشتن بدهی دفترچه اقساط مقاطع قبل
نحوه دسترسی به خدمت

الف - دانشجویانی که به صندوق رفاه دانشجویان و خوابگاه  بدهی ندارند:

1- مراجعه به حراست و ابطال کارت دانشجویی (پس از ابطال کارت تسویه حساب در سیستم گلستانفعال می گردد)2- مراجعه به سیستم گلستان و پیگیری گزارش 522 جهت پیشبرد تسویه حساب ( بصورت تلفنی با کارشناس مربوطه)

ب- دانشجویانی که به صندوق رفاه دانشجویان بدهی دارند: 

1- مراجعه به حراست و ابطال کارت دانشجویی 2- مراجعه به کارشناسان رشته های خود در امور دانشجویی به منظور واریزده درصد از بدهی های خود طبق ضوابط و شرایط پیوست

متصدیان انجام خدمت
مدیریت خدمات دانشجویی – اداره رفاه دانشجویی
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت
زمان و ساعت دریافت خدمت
کلیه دانشجویان فارغ التحصیل در صورت داشتن بدهی در ساعت اداری به مدیریت خدمات دانشجویی– کارشناسان اداره رفاه دانشجویی مراجعه نمایند . در صورت نداشتن بدهی از طریق سیستم گلستان پیگیری گزارش 522
میانگین زمان انجام خدمت
10 دقیقه برای دانشجویان بدهکار - 5 دقیقه دانشجویان فاقد بدهی
میانگین هزینه انجام خدمت
هزینه دارد برای دانشجویان بدهکار
تلفن تماس کارشناس مربوطه
نمودار گردش کار فرایند