خوابگاه

ضمن عرض تبریک به پذیرفته شدگان مجاز به انتخاب رشته در دانشگاه شهید بهشتی و آرزوی توفیق و سربلندی، به اطلاع کلیه داوطلبان مجاز به انتخاب رشته می رساند، همانگونه که در فصل شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در دفترچه های انتخاب رشته درج گردیده، بدلیل کمبود امکانات، خوابگاه فقط به دانشجویان دوره روزانه با شرایط ذیل ارائه خواهد شد:        
1 - اولويت استفاده از خوابگاه، با توجه به امكانات دانشگاه و بر حسب رتبه قبولي داوطلبان در آزمون تحصيلات تكميلي ميباشد.
2 - داوطلبان مقطع کارشناسی گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی  دارای نمره کل 8000  و بالاتر و داوطلبان سایر گروه‌های آزمایشی دارای نمره کل 7500 و بالاتر
3 - به دانشجويان دوره نوبت دوم (شبانه) و پردیس خوابگاه تخصـيص داده نمـي شـود.
4 -  امکان واگذاری خوابگاه به دانشجویان ساکن استان های تهران و البرز در کلیه مقاطع وجود ندارد.
5 -  دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی می باشد.
*در صورت دارا بودن شرایط اسکان، تعیین محل اسکان با توجه به پراکندگی خوابگاهها در سطح شهر، با امور خوابگاهها می باشد.
                         ​
http://bp.swf.ir/
​​​​​​​