سوالات دانشجویان

 • 1ـ دانشگاه شهید بهشتی دارای خوابگاه متاهلی می‌باشد؟

  بله خوابگاه موقوفه دانش پژوهان فقط برای دانشجویان غیر‌ایرانی مقطع دکتری دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی برای دانشجویان کارشناسی وکارشناسی‌ارشد می‌باشد.
 • 2ـ آیا وام تحصیلی ومسکن به ما تعلق می گیرد؟

  خیر دانشجویان بورسیه الف از طرف وزارت هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند ودانشجویان مستاجر با ارائه اجاره‌نامه  مبلغ 5 میلیون تومان وام ودیعه دریافت که پس از فارغ التحصیلی باید عینا برگردانده شود و هزینه مسکن نیز از طرف وزارت به‌صورت ماهانه محاسبه وپرداخت می‌شود.
 • 3ـ برخورد اجتماعی در دانشگاه با دانشجویان خارجی چگونه است؟

  خوب  
 • 4ـ آیا فضای تفریحی وورزشی در دانشگاه موجود هست و دانشجوی خارجی می‌تواند استفاده کند؟

  بله همانند دانشجویان ایرانی
 • 5ـ آیا دانشگاه اردو برای دانشجویان در نظر می‌گیرد؟

  بله با هماهنگی معاونت فرهنگی
 • 6ـ آیا زمان زیادی برای انجام امور اداری وجذب نیاز است؟خیر در صورتی‌که که همه مدارک تکمیل باشد زمان زیادی نیاز نیست؟

  خیر در صورتی‌که که همه مدارک تکمیل باشد زمان زیادی نیاز نیست
 • 7ـ آیا دانشجویا ن غیر‌ایرانی مقررات آموزشی وانضباطی جداگانه دارند؟

  خیر، تابع مقررات کلی دانشگاه هستند
 • 8ـ آیا مدرک دانشگاه شهید بهشتی بین‌المللی ومعتبر می باشد؟

  بله
 • 9ـ رشته‌هایی که در این دانشگاه تدریس می شود؟

  کلیه رشته‌های علوم انسانی و علوم ریاضی و علوم تجربی به‌جز پزشکی، پیرا‌پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، و داروسازی
   توضیحات:
  دانشجویان غیر بورسیه (آزاد) به‌درخواست شخصی و هزینه‌شخصی بر‌اساس مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه اقدام  می‌نمایند.
 • 10-وضعیت خوابگاه‌ها چگونه است؟ چند نفر در هر اتاق هستند؟

  اتاق‌ها همه تجهزات لازم (یخچال- فرش - تلویزیون - اینترنت و ... ) را دارند. خوابگاه‌ها هر 3 نفر در یک اتاق هستند.
 • 11 -آیا دانشجوی خارجی می‌تواند مهمان در خوابگاه داشته باشد؟

  بله ولی محدود است. 2 شب با اخذ  معرفی‌نامه از سرپرستی خوابگاه با هزینه از 2 شب بیشتر با نامه و تائیدیه از سرپرستی دانشجویان خارجی
پیوندها:
اداره کنسولی و رفاهی دانشجویان بین‌الملل

سوالات دانشجویان

1ـ دانشگاه شهید بهشتی دارای خوابگاه متاهلی می‌باشد؟
بله خوابگاه موقوفه دانش پژوهان فقط برای دانشجویان غیر‌ایرانی مقطع دکتری دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی برای دانشجویان کارشناسی وکارشناسی‌ارشد می‌باشد.

2ـ آیا وام تحصیلی ومسکن به ما تعلق می گیرد؟
خیر دانشجویان بورسیه الف از طرف وزارت هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند ودانشجویان مستاجر با ارائه اجاره‌نامه  مبلغ 5 میلیون تومان وام ودیعه دریافت که پس از فارغ التحصیلی باید عینا برگردانده شود و هزینه مسکن نیز از طرف وزارت به‌صورت ماهانه محاسبه وپرداخت می‌شود.

3ـ برخورد اجتماعی در دانشگاه با دانشجویان خارجی چگونه است؟
خوب   

4ـ آیا فضای تفریحی وورزشی در دانشگاه موجود هست و دانشجوی خارجی می‌تواند استفاده کند؟
بله همانند دانشجویان ایرانی

5ـ آیا دانشگاه اردو برای دانشجویان در نظر می‌گیرد؟
بله با هماهنگی معاونت فرهنگی

6ـ آیا زمان زیادی برای انجام امور اداری وجذب نیاز است؟
خیر در صورتی‌که که همه مدارک تکمیل باشد زمان زیادی نیاز نیست

7ـ آیا دانشجویا ن غیر‌ایرانی مقررات آموزشی وانضباطی جداگانه دارند؟
خیر، تابع مقررات کلی دانشگاه هستند

8ـ آیا مدرک دانشگاه شهید بهشتی بین‌المللی ومعتبر می باشد؟
بله

9ـ رشته‌هایی که در این دانشگاه تدریس می شود؟
کلیه رشته‌های علوم انسانی و علوم ریاضی و علوم تجربی به‌جز پزشکی، پیرا‌پزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، و داروسازی
 توضیحات:
دانشجویان غیر بورسیه (آزاد) به‌درخواست شخصی و هزینه‌شخصی بر‌اساس مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه اقدام  می‌نمایند.

1ـ دانشگاه شهید بهشتی دارای خوابگاه متاهلی می‌باشد؟
بله خوابگاه موقوفه دانش پژوهان فقط برای دانشجویان غیر‌ایرانی مقطع دکتری دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی برای دانشجویان کارشناسی وکارشناسی‌ارشد می‌باشد.

2ـ آیا وام تحصیلی و مسکن به ما تعلق می‌گیرد؟
خیر دانشجویان بورسیه الف از طرف وزارت هزینه تحصیلی دریافت می‌کنند و دانشجویان مستاجر با ارائه اجاره نامه  مبلغ 5 میلیون تومان وام ودیعه دریافت که پس از فارغ‌التحصیلی باید عینا برگردانده شود و هزینه مسکن نیز از طرف وزارت به‌صورت ماهانه محاسبه وپرداخت می‌شود.

3ـ برخورد اجتماعی در دانشگاه با دانشجویان خارجی چگونه است؟
خوب
  
4ـ آیا فضای تفریحی و ورزشی در دانشگاه موجود هست و دانشجوی خارجی می‌تواند استفاده کند؟
بله همانند دانشجویان ایرانی
 
5ـ آیا دانشگاه اردو برای دانشجویان در نظر می‌گیرد؟
بله با هماهنگی معاونت فرهنگی
 
6ـ آیا زمان زیادی برای انجام امور اداری وجذب نیاز است؟
خیر در صورتی‌که همه مدارک تکمیل باشد زمان زیادی نیاز نیست

7ـ آیا دانشجویان غیر ایرانی مقررات آموزشی وانضباطی جداگانه دارند؟
خیر تابع مقررات کلی دانشگاه هستند

8ـ آیا مدرک دانشگاه شهید بهشتی بین‌المللی ومعتبر می‌باشد؟
بله

9ـ رشته‌هایی که در این دانشگاه تدریس می‌شود؟
کلیه رشته‌های علوم انسانی و علوم ریاضی و علوم تجربی به جز پزشکی، پیراپزشکی، دندانپزشکی، دامپزشکی، و داروسازی
توضیحات: دانشجویان غیر بورسیه (آزاد) به‌درخواست شخصی و هزینه شخصی بر‌اساس مصوبه هیئت‌امنا دانشگاه اقدام می‌نمایند.

10-وضعیت خوابگاه‌ها چگونه است؟ چند نفر در هر اتاق هستند؟
اتاق‌ها همه تجهزات لازم (یخچال- فرش - تلویزیون - اینترنت و ... ) را دارند. خوابگاه‌ها هر 3 نفر در یک اتاق هستند.

11 -آیا دانشجوی خارجی می‌تواند مهمان در خوابگاه داشته باشد؟
بله ولی محدود است. 2 شب با اخذ  معرفی‌نامه از سرپرستی خوابگاه با هزینه از 2 شب بیشتر با نامه و تائیدیه از سرپرستی دانشجویان خارجی