سوالات دانشجویان

1ـ دانشگاه شهید بهشتی دارای خوابگاه متاهلی می باشد ؟
بله خوابگاه موقوفه دانش پژوهان فقط برای دانشجویان غیر ایرانی مقطع دکتری دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی برای دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد می باشد .
2ـ آیا وام تحصیلی ومسکن به ما تعلق می گیرد ؟
خیر دانشجویان بورسیه الف از طرف وزارت هزینه تحصیلی دریافت می کنند ودانشجویان مستاجر با ارائه اجاره نامه  مبلغ 5 میلیون تومان وام ودیعه دریافت که پس از فارغ التحصیلی باید عینا" برگردانده شود وهزینه مسکن نیز از طرف وزارت به صورت ماهانه محاسبه وپرداخت می شود.
3ـ برخورد اجتماعی در دانشگاه با دانشجویان خارجی چگونه است ؟
خوب   
4ـ آیا فضای تفریحی وورزشی در دانشگاه موجود هست ودانشجوی خارجی می تواند استفاده کند ؟
بله همانند دانشجویان ایرانی
5ـ آیا دانشگاه اردو برای دانشجویان در نظر می گیرد ؟
بله با هماهنگی معاونت فرهنگی
6ـ آیا زمان زیادی برای انجام امور اداری وجذب نیاز است ؟.
خیر در صورتیکه که همه مدارک تکمیل باشد زمان زیادی نیاز نیست
7ـ آیا دانشجویا ن غیر ایرانی مقررات آموزشی وانضباطی  جداگانه دارند .؟
خیر .تابع مقررات کلی دانشگاه هستند
8ـ آیا مدرک دانشگاه شهید بهشتی بین المللی ومعتبر می باشد ؟.
بله
9ـ رشته هایی که در این دانشگاه تدریس می شود؟
کلیه رشته های علوم انسانی وعلوم ریاضی وعلوم تجربی به جز پزشکی وپیرا پزشکی  دندانپزشکی ،دامپزشکی وداروسازی
 توضیحات : دانشجویان غیر بورسیه (آزاد )به درخواست شخصی وهزینه شخصی بر اساس  مصوبه هیئت امنا دانشگاه اقدام  می نمایند1ـ دانشگاه شهید بهشتی دارای خوابگاه متا هلی می باشد ؟
بله خوابگاه موقوفه دانش پژوهان فقط برای دانشجویان غیر ایرانی مقطع دکتری دانشگاه فاقد خوابگاه متاهلی برای دانشجویان کارشناسی وکارشناسی ارشد می باشد .
2ـ آیا وام تحصیلی ومسکن به ما تعلق می گیرد ؟
خیر دانشجویان بورسیه الف از طرف وزارت هزینه تحصیلی دریافت می کنند ودانشجویان مستاجر با ارائه اجاره نامه  مبلغ 5 میلیون تومان وام ودیعه دریافت که پس از فارغ التحصیلی باید عینا" برگردانده شود وهزینه مسکن نیز از طرف وزارت به صورت ماهانه محاسبه وپرداخت می شود.
3ـ برخورد اجتماعی در دانشگاه با دانشجویان خارجی چگونه است ؟
خوب
  
4ـ آیا فضای تفریحی وورزشی در دانشگاه موجود هست ودانشجوی خارجی می تواند استفاده کند ؟
بله همانند دانشجویان ایرانی
 
5ـ آیا دانشگاه اردو برای دانشجویان در نظر می گیرد ؟
بله با هماهنگی معاونت فرهنگی
 
6ـ آیا زمان زیادی برای انجام امور اداری وجذب نیاز است ؟.
خیر در صورتیکه که همه مدارک تکمیل باشد زمان زیادی نیاز نیست
7ـ آیا دانشجویا ن غیر ایرانی مقررات آموزشی وانضباطی  جداگانه دارند .؟
خیر .تابع مقررات کلی دانشگاه هستند
8ـ آیا مدرک دانشگاه شهید بهشتی بین المللی ومعتبر می باشد ؟.
بله
9ـ رشته هایی که در این دانشگاه تدریس می شود؟
کلیه رشته های علوم انسانی وعلوم ریاضی وعلوم تجربی به جز پزشکی وپیرا پزشکی  دندانپزشکی ،دامپزشکی وداروسازی
 توضیحات : دانشجویان غیر بورسیه (آزاد )به درخواست شخصی وهزینه شخصی بر اساس  مصوبه هیئت امنا دانشگاه اقدام  می نمایند  .
-10وضعیت خوابگاهها چگونه است ؟ چند نفر در هر اتاق هستند؟
اتاق ها همه تجهزات لازم ( یخچال- فرش - تلویزیون - اینترنت و ... ) را دارند . خوابگاهها هر 3 نفر در یک اتاق هستند.
11 -آیا دانشجوی خارجی می تواند میهمان در خوابگاه داشته باشد ؟
بله ولی محدود است . 2 شب با اخذ  معرفی نامه  از سرپرستی خوابگاه با هزینه از 2 شب بیشتر با نامه و تائیدیه از سرپرستی دانشجویان خارجی
   
​​​​​​​