کار دانشجویی

خدمت

معاونت دانشجویی مدیریت خدمات دانشجویی ​​​​​​​

شرح فرایند انجام خدمت

به‌منظور بهره‌گيري از توانمندي‌هاي دانشجويان در پيشبرد امور آموزشي، پژوهشي، فرهنگي، فوق‌برنامه، اداري، خدماتي و رفاهي و ايجاد زمينه‌هاي کسب تجربه علمي براي دانشجويان و کمک به تامين بخشي از مخارج تحصيلي آنان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالي کار دانشجویی، مطابق ضوابط و شرایط و زیر نظر معاونت دانشجویی انجام می‌پذیرد.

فرم‌های مرتبط ، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها ​​​​​​​

سایر واحدهای مرتبط با خدمت آموزش‌های دانشکده‌ها ​​​​​​​
متقاضی دریافت خدمت کلیه دانشجویان متقاضی کار دانشجویی ​​​​​​​
مدارک مورد نیاز برای دریافت خدمت ندارد

نحوه دسترسی به خدمت

دانشجویان عزیز می‌بایست جهت درخواست کار دانشجویی از طریق سامانه گلستان اقدام نمایند. ​​​​​​​
متصدیان انجام خدمت کارشناس کار دانشجویی
زیرسیستم مکانیزه مرتبط با خدمت سامانه گلستان
زمان و ساعت دریافت خدمت کلیه ساعات شبانه‌روز از طریق سامانه گلستان
میانگین زمان انجام خدمت 5 دقیقه ​​​​​​​
میانگین هزینه انجام خدمت ندارد
تلفن تماس کارشناس مربوطه تلفن 29902163
  نمودار گردش کار فرایند دریافت خدمت
پیوندها:

اداره کنسولی و رفاهی دانشجویان بین‌الملل