آموزش تصویری فعالیت‌های پژوهشی

راهنماهای تصویری ذیل، نحوه وارد کردن فعالیت‌های پژوهشی در سامانه جامع دانشگاهی (گلستان) برای اعضای هیات‌علمی را شرح می‌دهند.
نکات مربوط به ثبت فعالیت‌ها
ثبت نسخه الکترونیکی
تعریف همکاران
ترفیع استاد قسمت اول
ترفیع استاد قسمت دوم
خروج از گروه‌بندی از صفحه شخصی