برنامه‌های درسی

گروه مدیریت دولتی:
برنامه درسی گروه مدیریت دولتی مقطع کارشناسی‌ارشد (3 نیم‌سال تحصیلی)
گروه مدیریت بازرگانی:
گروه حسابداری:
Responsive Image
پیوندها:
فرم‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی
راهنماهای آموزشی
اطلاعات تماس:
22431844
29905255
k.bagherieh[at]mail.sbu.ac.ir
info.fma[at]mail.sbu.ac.ir