راهنماهای آموزشی

 راهنمای سامانه جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی (گلستان)
 اخلاق و آيين حرفه‌ای حسابدار ويژه دانشجويان حسابداری تهيه و تنظيم: دکتر حميد منتی
 راهنمای ثبت پروپوزال
نحوه بارگذاری پروپوزال در سامانه س-پ-ط
مراحل آموزشی - پژوهشی از زمان تصويب رساله تا دفاع
سياست‌های پژوهشی دانشگاه مبنی بر ارتقای کيفيت پايان‌نامه‌ها