راهنماهای آموزشی

 راهنمای سامانه جامع آموزشی، پژوهشی و دانشجویی (گلستان)
 اخلاق و آيين حرفه‌ای حسابدار ويژه دانشجويان حسابداری (تهيه و تنظيم: دکتر حميد منتی)
 راهنمای ثبت پروپوزال در سامانه ملی ثبت پایان نامه، رساله و پیشنهاده
مراحل آموزشی و پژوهشی از زمان تصويب رساله تا دفاع
سياست‌های پژوهشی دانشگاه مبنی بر ارتقای کيفيت پايان‌نامه‌ها
پیوندها:
فرم‌ها، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های آموزشی
برنامه‌های درسی
اطلاعات تماس:
22431844
29905255
k.bagherieh[at]mail.sbu.ac.ir
info.fma[at]mail.sbu.ac.ir