چشم‌انداز مدیریت دولتی

صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده مديريت و حسابداری
مدير مسئول: دکتر بهروز دری نوکورانی
سردبير: دکتر غلامعلی طبرسا
مدیر داخلی: دکتر طیبه امیرخانی
مدیر اجرایی : دکتر مهران بادین دهش
اعضای هيات تحريريه:
دکتر غلامعلی طبرسا (دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر اکرم هادی‌زاده (دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر سعيد مرتضوی (دانشگاه فردوسی مشهد)
دکتر مهران بادین دهش(دانشگاه تهران)
دکتر طیبه امیرخانی (دانشگاه شهید بهشتی)
دکترحسن دانايی‌فرد (دانشگاه تربيت مدرس)
دکتر علی‌اصغر پورعزت (دانشگاه تهران)
دکتر ابوالحسن فقيهی (دانشگاه علامه طباطبائی)

بر اساس نامه شماره 11172475/3 مورخ 12/05/1390 كميسيون نشریه‌های علمی كشور، فصل‌نامه چشم‌انداز‌ مديريت دولتی از شماره 1 بهار 1389 به مدت 2 سال از تير 90 تا تير 92 دارای درجه علمی و پژوهشی است:

     مخاطبین نشریه:

 • 1- پژوهشگران دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی
 • 2- خط‌مشی‌گذاران و مديران دولتی
 • 3- مديران صنعت و خدمات در بخش‌های دولتی و خصوصی

اهداف نشريه:

 • ارتقای هويت رشته مديريت دولتی در ايران
 • تقويت جايگاه مدیریت دولتی در هرم حکمرانی ملی ايران
 • توليد دانش بومی اسلامی در بخش دولتی ايران
 • هم‌افزايی بين دانش ايرانی و اسلامی در دولت
 • شکل‌دهی گفتمان بين انديشمندان و کارگزاران کشور
 • انتشار توليدات علمی داخلی در حوزه مديريت دولتی

محور‌های تحت پوشش نشريه:

 • توليد دانش مديريت دولتی
 • نظريه‌پردازی اسلامی در حوزه سازمان‌های دولتی
 • خط مشی‌گذاری کلان ملی
 • خط مشی‌گذاری عمومی
 • مديريت سياسی ملی
 • مديريت راهبردی منابع انسانی در بخش دولتی
 • مديريت در عرصه بين‌الملل
 • مديريت فناوری در بخش دولتی
 • مديريت منابع انسانی
 • برنامه‌ريزی منابع انسانی
 • نظام‌های منابع انسانی: جذب، آموزش، به‌كارگيری، انتصاب، ارتقا، ارزيابی عملكرد، حقوق و دستمزد، بهداشت و ايمنی، پاداش
 • مديريت استعدادها و جانشين‌پروری
 • رضايت شغلی و بهره‌وری نيروی انسانی
 • مديريت راهبردی منابع انسانی
 • سرمايه‌های فكری و مديريت دانش
"Journal of Public Administration Perspective - JPAP"
«نشریه چشم‌انداز مدیریت دولتی»
اطلاعات تماس:
JPAP [at] sbu.ac.ir
وب‌سایت نشریه
تهران، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده مديريت و حسابداری، دفتر گروه نشریه‌ چشم‌انداز مديريت، کد پستی 1983963113