تالیف‌های اعضای هیات‌علمی دانشکده

دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده

«پیشرفت نوین اقتصادی و اجتماعی دانش بنیان»
 
دانلود کتاب
دکتر محمدرضا حمیدی‌زاده


«طرح‌ریزی و ایجاد کسب و کارها»
 
دانلود کتاب
دانلود کتاب
دکتر شهريار عزيزی
دکتر ابوالقاسم ابراهيم
دکتر محمدرضا کريمی


«مديريت بازاريابی»
دکتر شهریار عزیزی

«روش پژوهش در مديريت»

 
دکتر شهريار عزيزی


«مديريت برند
از مبانی تا مدیریت»
 
دانلود کتاب
دکتر شهریار عزیزی
علی اسدی«مدل‌های بازاریابی»
 
دانلود کتاب
دکتر حميد خداداد حسينی
و دکتر شهريار عزيزی
و حسین میرحسینی


«کسب و تجارت الکترونيکی رويکردی مديريتی»
دکتر شهريار عزيزی
و سهيل نجات«مجموعه پرسش‌نامه‌های
مديريت برند
»
دانلود کتاب
دکتر شهريار عزيزی
و رضا قنبرزاده
و سينا فخارمنش


«مجموعه پرسش‌نامه‌های بازاريابی»