کلینیک خدمات تخصصی مدیریت

کلینیک خدمات تخصصی مدیریت به منظور ارائه و ارتقای خدمات تخصصی حوزه‌های متنوع مدیریت، مالی و حسابداری مطابق الگوهای مشاوره‌ای و کاربردی و با بهره‌گیری از هم‌اندیشی و همکاری صاحب‌نظران و خبرگان دانشگاهی، صنعت و خدمات، مالی و پولی کشور برای پیشبرد مباحث مدیریت، مالی و حسابداری با هدف پیشگیری از رخداد مسائل و حل مسائل (عارضه‌یابی) به کمک ارائه مشاوره‌ها، ارائه خدمات حرفه‌ای و تخصصی، اجرائی تحقیقات، آموزش‌های ارتقای توانمندی مدیران و کارشناسان کشور و طراحی و استقرار سامانه‌های مدیریتی تاسیس گردید.

این کلینیک ماموریت‌های چهارگانه زیر را دنبال می‌کند:

  • 1- ارائه مشاوره و خدمات تخصصی مدیریتی به‌صورت مستقل یا مشترک با رویکرد پیشگیرانه، واکنشی به حل مسائل سازمانی
  • 2- انجام پژوهش‌های توسعه‌ای و کاربردی به‌صورت مستقل یا مشترک در عرصه‌های مختلف مدیریتی، مالی و حسابداری در راستای توسعه و بهبود مدیریت با مشارکت متخصصان و مدیران مربوطه
  • 3- انجام آموزش‌های کاربردی به‌صورت مستقل یا مشترک در حوزه‌های مختلف مدیریتی، مالی و حسابداری با هدف توسعه دانش مدیریتی و سازمانی
  • 4- تولید منابع تخصصی و دانش کاربردی مدیریت، مالی و حسابداری به‌صورت مستقل یا مشترک و طراحی و استقرار سامانه‌های مدیریتی
اطلاعات تماس:
22431644
managementclinic[at]sbu.ac.ir
وب‌سایت کلینیک خدمات تخصصی مدیریت