چشم‌انداز مدیریت صنعتی

صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده مديريت و حسابداری
مدير مسئول: دکتر بهروز دری نوکورانی
سردبير: دکتر مصطفی زندیه
مدير اجرایی: دکتر مسعود ربيعه
دستيار سردبیر: سیما مطلبی
اعضای هيات تحريريه به ترتيب الفبا:

دکتر عادل آذر (استاد دانشگاه تربيت مدرس)
دکتر مقصود اميری (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر علی‌اصغر انواری رستمی (استاد دانشگاه تربيت مدرس)
دکتربهروز دری (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر مصطفی زنديه (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر حسين صفری (استاد دانشگاه تهران)
دکتر اکبر عالم تبريز (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر حسن فارسيجانی (دانشيار دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر سيد حبيب‌اله ميرغفوری (دانشيار دانشگاه يزد)
دکتر مهرداد مدهوشی (استاد دانشگاه مازندران )
دکتر محمدرضا مهرگان (استاد دانشگاه تهران)
دکتر سامان ميرپيشوايی (دانشيار دانشگاه علم و صنعت ايران)

مقاله‌های ارسال شده به این نشریه پس از داوری تخصصی و در صورت تایید هیات تحریریه، به چاپ می‌رسند. از‌ پژوهشگران گرامی تقاضا می‌شود برای ارسال مقالات خود با مراجعه به سامانه نشریه‌، ثبت‌نام و مقاله خود را بر اساس راهنمای تدوین مقاله تنظیم و ارسال نمایند. به این­ ترتیب مراجعه حضوری و یا تماس تلفنی با دفتر نشریه لزومی نخواهد داشت و کلیه ارتباطات با نویسندگان و داوران محترم از طریق سامانه نشریه انجام خواهد گرفت.


 مخاطبین نشریه:

 • 1- پژوهشگران دانشگاهی در رشته‌های مرتبط
 • 2- مدیران صنایع
 • 3- تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیرندگان دولتی مؤثر بر صنعت   

اهداف نشريه:

 • انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش‌های اصیل در حوزه‌های مرتبط با مدیریت صنعتی
 • کمک به مساله‌يابی و تحليل علمی مسائل و مشکلات صنعت و ارائه راهکار‌های عملی
 • ارتقای سطح دانش صاحب‌نظران، کارشناسان، و مديران، طرح مسائل علمی نو و گسترش مرز‌های دانش در حوزه‌های مرتبط با مديريت صنعتی
 • ايجاد ارتباط بين پژوهشگران حوزه مديريت صنعتی و جهت‌دهی به پژوهش‌های اين حوزه

محور‌های تحت پوشش نشريه:

 • الف) بخش موضوعات و زمينه‌های مطالعاتی:
 • مديريت تولید و عملیات
 • مدیریت لجستیک و زنجیره تامین
 • مدیریت عملکرد و بهره‌­وری
 • مدیریت پروژه
 • مدیریت تکنولوژی و نوآوری
 • مدیریت فن­اوری اطلاعات
 • مدیریت کیفیت
 • مهندسی کیفیت و قابلیت اطمینان
 • برنامه­‌ریزی نگهداری و تعمیرات
 • برنامه‌­ریزی و کنترل تولید و موجودی­‌ها
 • استراتژی­‌های تولید و عملیات
استفاده از ابزارهای تحلیلی ذیل در موضوعات و زمینه‌های مطالعاتی مطرح شده در بخش الف

 • ب 1) ابزار‌های آماری:
 • مدل­‌سازی معادلات ساختاری (SEM)
 • تحلیل عاملی (FA)
 • تحلیل هم‌بستگی و رگرسیون
 • تجزیه و تحلیل سری­های زمانی
 • طراحی آزمایش (DOE)


 • ب 2) ابزار‌های تحقیق در عملیات
 • برنامه‌­ریزی خطی، غیرخطی، عددصحیح و پویا
 • نظریه بازی­‌ها
 • نظریه صف
 • نظریه گراف
 • نظریه کنترل بهینه
 • نظریه تصمیم
 • تحلیل پوششی داده‌­ها (DEA)
 • بهینه­‌سازی چندهدفه (MODM)
 • بهینه­‌سازی تصادفی (SO)
 • شبیه‌سازی گسسته پیشامد (DES)
 • شبیه­‌سازی عامل بنیان (ABS)
 • پویایی‌شناسی سیستم‌­ها (SD)
 • تحقیق در عملیات نرم (SOR) • ب 3) ابزارهای نوین تحلیل
 • نظریه مجموعه‌های فازی
 • شبکه­‌های عصبی مصنوعی (ANN)
 • الگوریتم‌های ابتکاری و فرا ابتکاری
 • الگوریتم­‌های یادگیری ماشین (ML)
 • داده‌کاوی (DM)
 • فرآیندکاوی (PM)
 • رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی (SNA)
"Journal of Industrial Management Perspective - JIMP"
«نشریه چشم‌انداز مدیریت صنعتی»
اطلاعات تماس:
imp [at] sbu.ac.ir
وب‌سایت نشریه چشم‌انداز مدیریت صنعتی