مطالعات مدیریت راهبردی

صاحب امتياز: دانشگاه شهيد بهشتی، دانشکده مديريت و حسابداری
مدير مسئول: دکتر علی رضائيان
سردبير: دکتر محمد‌رضا حميدی‌زاده
مدير اجرایی: دکتر مريم اخوان
دکتر حميد ابريشمی (استاد دانشگاه تهران)
دکترسيد‌محمد اعرابی (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر نسرين جزنی (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر عباس‌علی حاج کريمی (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر بهروز دری (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر حسين رحمان سرشت (استاد دانشگاه علامه طباطبائی)
دکتر سيد‌رضا سيدجوادين (استاد دانشگاه تهران) 
دکتر اکبر عالم تبريز (استاد دانشگاه شهيد بهشتی)
دکتر علی‌نقی مشايخی (استاد دانشگاه صنعتی شريف)
      مخاطبین نشریه:
 • 1- پژوهشگران دانشگاهی در حوزه‌های مديريت راهبردی
 • 2- مدیران
 • 3- مديران صنعت و خدمات در بخش‌های دولتی و خصوصی

اهداف نشريه:

 • انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش در حوزه‌های مدیریت
 • راهبردی به‌منظور توسعه نظریه­‌های فعلی و ساخت نظریه‌های جدید
 • کمک به تحلیل علمی مسائل راهبردی درسطح كلان و خرد
 • ارائه راهکارهای عملی برای آنها
 • ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی
 • جهت­‌دهی به پژوهش‌­های این حوزه


محور‌های تحت پوشش نشريه:

 • راهبردهای برنامه‌ريزی در عرصه‌های جديد
 • راهبرد و عملكرد
 • سيستم‌های اطلاعات و مطالعات راهبردی
 • تحليل راهبردی در سطح كلان و خرد
 • تفكر راهبردی
 • ساير حوزه‌های مرتبط با مديريت راهبردی
 
"Journal of Strategic Management Studies - JSMS"
«نشریه مدیریت راهبردی»
اطلاعات تماس:
smsjournal[at]sbu.ac.ir
وب‌سایت نشریه