مطالعات مدیریت راهبردی

صاحب امتياز: انجمن مدیریت راهبردی ایران
مدير مسئول: محمدرضا آیت الهی
سردبير:  محمد‌رضا حميدی‌زاده
مدير اجرایی: علی بهرمندپور
حسن‌علی آقاجانی کاسگری
علی‌اکبر امین بیدختی
محمدتقی امینی
معصومه حسین زاده شهری
محمدرضا حمیدی زاده
رضا حسنوی
محمدمهدی سپهری
سعید سعیدا اردکانی
حسن‌علی سینایی 
علی‌اکبر عرب مازار
علی‌رضا علی احمدی
علی‌نقی مشایخی
محمد مهرآئین
      مخاطبین نشریه:
 • 1- پژوهشگران دانشگاهی در حوزه‌های مديريت راهبردی
 • 2- مدیران
 • 3- مديران صنعت و خدمات در بخش‌های دولتی و خصوصی

اهداف نشريه:

 • انتشار یافته‌های حاصل از پژوهش در حوزه‌های مدیریت
 • راهبردی به‌منظور توسعه نظریه­‌های فعلی و ساخت نظریه‌های جدید
 • کمک به تحلیل علمی مسائل راهبردی درسطح كلان و خرد
 • ارائه راهکارهای عملی برای آنها
 • ایجاد ارتباط بین پژوهشگران حوزه مدیریت راهبردی
 • جهت­‌دهی به پژوهش‌­های این حوزه


محور‌های تحت پوشش نشريه:

 • راهبردهای برنامه‌ريزی در عرصه‌های جديد
 • راهبرد و عملكرد
 • سيستم‌های اطلاعات و مطالعات راهبردی
 • تحليل راهبردی در سطح كلان و خرد
 • تفكر راهبردی
 • ساير حوزه‌های مرتبط با مديريت راهبردی
 
"Journal of Strategic Management Studies - JSMS"
«نشریه مدیریت راهبردی»
اطلاعات تماس:
وب‌سایت نشریه