صفحه اصلی
اساتید محترم دانشکده مدیریت وحسابداری
  • 6214 بازدید

لطفا جهت مشاهده آموزش تصویری ثبت فعالیتهای پژوهشی در صفحه اصلی وب سایت دانشکده؛ به قسمت معاونت ها/ معاونت پژوهشی/ بخش آموزش تصویری مراجعه نمایید

  هم چنین خواهشمند است فعالیتهای پژوهشی سال 1401 را جهت ترفیع و اعتبار ویژه  هر چه سریعتر وارد سیستم گلستان نموده و ارسال نمایید.
 لطفا به موارد زیر در ارسال فعالیتها توجه بفرمایید:
1- تصویر مقاله چاپ شده به صورت کامل با سربرگ مجله که دارای مشخصات کامل از جمله شماره صفحه ، ولووم و نامبر و ...باشد پیوست بفرمایید.
2- مقاله در جبهه تحقق ، گزینه خیر انتخاب شود(براساس دستور العمل معاونت پژوهشی)
3- در صورتی که مقاله پراستناد و یا داغ می باشد لطفا مستندات مربوط به این دو مورد حتما پیوست گردد.
4 تعریف همکاران به ترتیبی که در مقاله چاپ شده ذکر شده وارد شود .
5 - در تعریف همکاران توجه بفرمایید دانشجویانی که فارغ التحصیل شده اند باید گزینه غیر فعال انتخاب شود تا اطلاعات مربوط به دانشجو بارگزاری شود.
6 - لطفا نویسنده رابط را براساس اطلاعات مندرج در مقاله چاپ شده انتخاب بفرمایید زیرا امتیاز ویژه دارد.
7- در تعریف همکاران ، سایر موارد به هیچ وجه قابل قبول نمی باشد.
باتشکر از توجه شما

افزودن نظرات