صفحه اصلی
تفاهم دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشکده بیمه
  • 1133 بازدید

در راستای اجرای همکاری بین دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشکده بیمه، جلسه انعقاد تفاهم نامه ای مشترک در محل سالن کنفرانس پژوهشکده بیمه با حضور دکتر بهروز دری رئیس دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی و رئیس شورای راهبردی کلینیک خدمات تخصصی مدیریت دانشگاه، دکتر محمد مهدی عسگری رئیس پژوهشکده بیمه و تنی چند از اساتید دانشکده مدیریت و حسابداری و مدیران ارشد پژوهشکده بیمه در روز شنبه بیستم خرداد ماه، برگزار شد.

شرح کامل خبر

افزودن نظرات