صفحه اصلی
راهنمای انتخاب واحد دانشجویان ارشد ودکتری درپیشخوان سیستم گلستان ورودی(1401)
  • 2070 بازدید

انتخاب واحد کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد ودکتری ورودی 1401، از طریق پیشخوان خدمت در سیستم گلستان به عهده خود دانشجو می باشد. دانشجویان ملزم به اخذ کلیه واحدهای ارائه شده می باشند. چنانچه کلیه واحدهای ارائه شده اخذ نگردد مسئولیت مشکلات آموزشی به عهده دانشجو می باشد.

جهت اطلاع از برنامه و شیوه انتخاب واحد، به فایلهای پیوست شده این اطلاعیه مراجعه فرمایید

راهنمای انتخاب واحد در پیشخوان سیستم گلستان ورودی 1401

کلیه برنامه مقطع کارشناسی ارشد ورودی 1401

کلیه برنامه مقطع دکتری ورودی 1401

 

 

افزودن نظرات