صفحه اصلی
مفاخر دانشکده مديريت و حسابداری
  • 12187 بازدید

 

 


دکتر علی رضاییان
چهره ماندگار در ششمین دوره سال 1385

رزومه

 دکتر محمدرضا حمیدی زاده

پژوهشگر نمونه کشوری

رزومه


دکتر مصطفی زندیه

يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس
داده‌های پايگاه تامسون رويترز ISI
پژوهشگر نمونه کشوری

رزومه

دکتر احمد بدری
دانشمند برتر در ارتباط با جامعه و صنعت
مجری طرح برگزیده پژوهشی-کاربردی کشور

رزومه

افزودن نظرات