صفحه اصلی
پژوهشگران برگزيده دانشکده مديريت و حسابداري
  • 5038 بازدید

 

 

نام و نام خانوادگي

رتبه 

دستاوردها

عکس

 محمدرضا حميدي زاده

استاد

پژوهشگر نمونه کشوري

چهره برتر مديريت درسطح ملي

کتاب سال 1400 مديريت کسب وکار در بخش تاليف

 مصطفي زنديه

استاد

يک درصد برتر دانشمندان و نخبگان جهان براساس داده هاي پايگاه تامسون رويترز ISI

​​​​​​​پژوهشگر نمونه کشوري

​​​​​​​

 علي رضائيان

استاد  

چهره ماندگار مديريت

احمد بدري

دانشيار

دانشمند برتر در ارتباط با جامعه و صنعت

​​​​​​​مجری طرح برگزیده پژوهشی-کاربردی کشور

افزودن نظرات