صفحه اصلی
کسب رتبه تک رقمی آزمون کارشناسی ارشد و دکتری
  • 1570 بازدید

 

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

عنوان افتخار کسب شده

عکس

1

آقای علی شمس

رتبه دوم آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی


​​​​​

2

آقای جواد عزیزی عارف

رتبه ششم آزمون کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی


​​​​​​

3

آقای علی نوری زاده

رتبه نهم آزمون دکتری رشته مدیریت بازرگانی

افزودن نظرات