صفحه اصلی
مدرسین برتر آموزشی
  • 520 بازدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مدرسین برتر آموزشی دانشکده 

 

 

 

 

 دکتر محمد عرب‌مازیار یزدی
 سال‌های 
1390 و 1396
 
دکتر غلامعلی طبرسا
 سال 1390
  دکتر فرهاد فرزد
سال‌ 1391
 
دکتر محمداسماعیل فدایی‌نژاد
 سال‌ 1391
رزومه   رزومه   رزومه   رزومه

 

 

 

 

 

دکتر مصطفی زنديه 
 سال‌1392 
 
دکتر غلامحسین اسدی 
 سال‌های1392و
1395
  دکتر مریم دولو
سال‌های
1393و 1401
 


دکتر محمدجواد نائیجی
سال 1398

رزومه   رزومه   رزومه   رزومه

 

 


 

دکتر رافیک باغومیان
سال 1398
دکتر طیبه امیر‌خانی 
سال 1400
دکتر حسن فارسیجانی
 سال‌1400

دکتر اشکان عیوق
سال 1402
 
رزومه رزومه زومه رزومه

   

 


 

 
   
دکتر محمد‌حسین صفرزاده  
سال 1403
دکتر محمد حسنن‌نژاد
سال 1403
   
رزومه رزومه    

 

افزودن نظرات