صفحه اصلی
پژوهشگران برتر
  • 375 بازدید

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام‌آوران دانشکده 

 

  

 

   

 
    دکتر علی رضاییان
چهره ماندگار در ششمین
دوره سال 1385
برگزیده اول دردومین جشنواره بین‌المللی فارابی سال 1387
 
    رزومه  
       

 

دکترمحمدرضا‌‌ حمیدی‌زاده

پژوهشگر نمونه کشوری سال 1389

 

 

دکتر مصطفی زندیه
یک درصد دانشمندان پراستناد جهان براساس داده های پایگاه تامسون سال 2015،2016،2017
،2018،2019،2020،2021 میلادی
پژوهشگر  نمونه کشوری در گروه مدیریت  سال 1391
 

دکتر احمد بدری
دانشمند برتر در ارتباط با جامعه و صنعت
مجری طرح برگزیده پژوهشی-کاربردی کشور
 

رزومه   رزومه رزومه
   

 
    دکتر مسعود ربیعه 
برگزیده دوم بخش جوان در پنجمین جشنواره
بین المللی فارابی در سال 1391
 
 
    رزومه  
       

 

 

 

 

پژوهشگران برتر دانشکده

 


دکتر محمد‌رضا حمیدی‌زاده
پژوهشگر برتر در سال‌های 1387 و
1391 و 1395


دکتر مصطفی زنديه 
پژوهشگر برتر در سال‌های
1388و 1390و
1391 و 1398

دکتر غلامعلی طبرسا
پژوهشگر برتر در سال‌های
1387 و 1391 و 1395

دکتر اکبر عالم‌تبريز
پژوهشگر برتر در سال‌های
  1391و1395
رزومه رزومه رزومه رزومه

 

  

 

 

دکتر حسن فارسیجانی
پژوهشگر برتر در سال‌ 1392

دکتر شهريار عزيزی 
پژوهشگر برتر در سال‌های 1388 
و1390و1391 و 1398
دکتر احمد بدری
پژوهشگر برتر در سال‌ 1395 
دکتر مریم دولو
پژوهشگر برتر در سال‌ 1396
رزومه رزومه رزومه رزومه

  

 

 

   

   
دکتر اشکان عیوق
پژوهشگر برتر بر اساس
میزان ارجاعات در سال‌ 1400
    رزومه

 

 

 

 

افزودن نظرات