طرح‌های پژوهشی خاتمه‌یافته

دانشکده مدیریت و حسابداری با دارا بودن اساتید باتجربه، توانمندی اجرای انواع طرح‌های پژوهشی و پروژه‌های برون‌سازمانی را با صنایع مختلف و خدماتی کشور را دارا می‌باشد. این دانشکده 67 طرح‌ پژوهشی را با سازمان‌ها و صنایع مختلف کشوردر قالب قرارداد مشترک به انجام رسانده است.

همچنین دانشکده در سال 1395 اقدام به راه‌اندازی کلینیک مدیریت نمود تا بتواند خدمات مشاوره‌ای و مطالعاتی را به‌طور مستقیم به صنایع تولیدی و خدماتی کشور عرضه نماید.