هسته‌های پژوهشی و تحقیقاتی

طرح جامع ارتقای طرح‌های تحقیقاتی سيستم‌ها و بهره‌وری شرکت ملی نفت ايران (طرح نصر)

شرکت ملی نفت ایران با بهره‌گیری از ذخایر عظیم نفت و گاز از جایگاه ممتازی در میان شرکت‌های ملی نفت دنیا برخوردار است. جهت برقراری و استمرار رتبه دوم در میان شرکت‌های ملی نفت در دنیا لزوم برخورداری از عملکرد برتر میان شرکت‌های ملی نفت بسیار حائز اهمیت است. شرکت ملی نفت ایران با دارا بودن سابقه یک‌صد ساله در صنعت نفت و در اختیار داشتن نیروی انسانی خبره و توانمند بعضاً در شاخص‌های کلیدی مهم نفتی از عملکردی پایین‌تر از دیگر شرکت‌ها برخوردار است.
عدم تجاری‌سازی و اقتصادی نبودن بسیاری فعالیت‌ها و عملکردها، شرکت ملی نفت ایران را بر آن داشت تا در اوایل سال 1383 طی یک مطالعه بلندمدت اقدام به ایجاد تحول و مهندسی مجدد بسیاری فرایندها بنماید. مشــاورین بین‌المللی Bain مسئولیت فاز یک طرح (شناخت وضعیت موجود) را طی سال‌های 1383 لغایت آبان 1384 بر‌عهده داشت. بر اساس تصمیمات متخذه در کمیته راهبری طرح در شرکت ملی نفت ایران، و پس از یک وقفه دو ساله در طرح، مطالعات فاز 2 برای 4 پروژه (ماژول) اولویت دار از بین 18 پروژه این طرح، در مردادماه سال 86، به دانشگاه بهشتی واگذار گردید. این 4 پروژه اولویت دار عبارت بودند از:

  • 1- پروژه ارتقای چرخه اکتشاف، توسعه و توليد

  • 2- پروژه يکپارچگی زنجيره تامين کالا

  • 3- پروژه برنامه‌ريزی و تصميم‌گيری برای سرمايه‌گذاری‌ها

  • 4- پروژه بازنگری ساختار و طراحی مجدد سازمان

با توجه به اهميت ايجاد تحول سريع در شركت ملی نفت ايران، كميته راهبری طرح نصر مصوب نمود كه مجموعه 38 اقدام تحول در چارچوب چهار ماژول اولويت دار و در يك دوره زمانی 5/10 ماهه و از ابتدای دی ماه 86 انجام پذيرد، كه به واسطه پيچيدگی و وسعت فعاليت‌های لازم به انجام، مجموع پروژه‌ها در يك دوره 20 ماهه انجام پذيرفت. مشاور طرح، تحقيقات در مرحله دوم از فاز 2 را از طريق حدود 34 تن از اساتيد و همكاران دانشگاهی و با هماهنگی و مساعدت قريب به 249 تن از خبرگان نفت و گاز و با بررسی‌های لازم در بالغ بر 187 جلسه كارشناسی و 100 جلسه مديريتی و در 49 جلسه كميته فنی و 22 جلسه كميته راهبری تا كنون انجام داد. اين طرح با مديريت آقای دكتر علی رضائيان و همكاری آقايان دكتر حسن فارسيجانی، دكتر مسعود كسايی از دانشگاه شهيد بهشتی و ديگر همكاران از ديگر دانشگاه‌ها انجام پذيرفت.