گروه حسابداری در سال تحصيلی 1355-1354 فعاليت خود را در چهار‌چوب دانشكده جامع انفورماتيك و آمار دانشگاه آغاز كرد. گروه حسابداری از سال‌های آغازين دهه 1360 از مجموعه دانشكده انفورماتيك و آمار، منفك و وارد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتی شد. در سال تحصيلی 1369-1368 دانشكده‌ای با نام علوم اداری شكل گرفت كه بعدها به دانشكده مديريت و حسابداری تغيير نام يافت.

از مهرماه 1370 دوره كارشناسی‌ارشد رشته حسابداری راه‌اندازی شده و تا كنون در 18 دوره اقدام به پذيرش دانشجو كرده است.

بسياری از فارغ‌التحصيلان دوره‌های كارشناسی و كارشناسی‌ارشد رشته حسابداری اين دانشگاه در مشاغل مهم دولتی و خصوصی مشغول فعاليت هستند و كارنامه‌ای درخشان از خدمات مرتبط با توانايی‌های اساسی اين رشته را به كشور ارائه كرده‌اند.

اساتيد دانشكده حسابداری و مديريت تحقيقات و آموزش‌هايی را در رابطه با پژوهش‌های مربوط به حسابداری در طيف گسترده‌ای مشتمل بر حسابداری مالی و مديريت، حسابرسی،‌ سيستم‌های اطلاعاتی حسابداری را هدايت می‌نمايند.

امروز دانشگاه شهيد بهشتی افتخار دارد كه يكی از استوانه‌های آموزش حسابداری و از جمله با سابقه‌ترين دانشگاه‌های كشور در اين زمينه محسوب می‌شود و دارای سه مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری می‌باشد.

 

آقای دکتر محمد‌حسين صفرزاده بندری

استاديار  گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری

تحصیلات: دکتری حسابداری

email: m_safarzadeh@sbu.ac.ir

 تلفن: 29905236

 

 

رديف نام و نام‌خانوادگی عکس مرتبه‌علمی شماره تماس دانشگاه  ايميل
1 سيد‌حسين سجادی

استاد 29902324 h_sajadi@sbu.ac.ir
2 محمد‌عرب مازار يزدی

دانشيار 29905204 marabmazar@sbu.ac.ir
3 محمد‌حسين صفرزاده بندری

استاديار 29905203 m_safarzadeh@sbu.ac.ir
4 محمد‌قسيم عثمانی

استاديار 29905248 m_osmani@sbu.ac.ir
5 وحيد منتی

استاديار 29902388 v_menati@sbu.ac.ir
6 حميده اثنی‌عشری

استاديار 29905237 h_asnaashari@sbu.ac.ir

رديف نام نام‌خانوادگی رتبه ايميل عکس
1 غلامحسين اسدی دانشيار h-assadi@sbu.ac.ir

2 عباس هشی

3 علی‌اکبر اربابيان
5 علی قاسم‌زاده

سرکار خانم ثريا کريمی شاهوردی 

کارشناس گروه  حسابداری
 s-karimi@mail.sbu.ac.ir  
​​​​​​​

 تلفن تماس: 29902371

 

 

دانشکده مديريت و حسابداری

 

  • موضوع  پایان‌نامه:  تاثیر همه گیری کرونا (COVID11) بر رابطه بین راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی
  • اساتید راهنما:    آقای دکتر محمد عرب مازار یزدی
  • استاد مشاور:    خانم دکتر حمیده اثنی عشری
  • نگارش :            آقای امیر علی جمالی
  • تاریخ برگزاری دفاع: 1402/03/23 ساعت دفاع : 13