گروه حسابداري در سال تحصيلي 1355-1354 فعاليت خود را در چهار چوب دانشكده جامع انفورماتيك و آمار دانشگاه آغاز كرد. گروه حسابداري از سالهاي آغازين دهه 1360 از مجموعه دانشكده انفورماتيك و آمار، منفك و وارد دانشكده اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي شد. در سال تحصيلي 69-1368 دانشكده اي با نام علوم اداري شكل گرفت كه بعدها به دانشكده مديريت و حسابداري تغييرنام يافت.

از مهرماه 1370 دوره كارشناسي ارشد رشته حسابداري راه اندازي شده و تا كنون در 18 دوره اقدام به پذيرش دانشجو كرده است.

بسياري از فارغ التحصيلان دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد رشته حسابداري اين دانشگاه در مشاغل مهم دولتي و خصوصي مشغول فعاليت هستند و كارنامه اي درخشان از خدمات مرتبط با توانايي هاي اساسي اين رشته را به كشور ارائه كرده اند.

اساتيد دانشكده حسابداري و مديريت تحقيقات و آموزش هايي را در رابطه با پژوهش هاي مربوط به حسابداري در طيف گسترده اي مشتمل بر حسابداري مالي و مديريت، حسابرسي،‌سيستم هاي اطلاعاتي حسابداري را هدايت مي نمايند.

امروز دانشگاه شهيد بهشتي افتخار دارد كه يكي از استوانه هاي آموزش حسابداري و از جمله با سابقه ترين دانشگاههاي كشور در اين زمينه محسوب مي شود وداراي سه مقطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکتري مي باشد.

 

آقای دکتر محمد حسين صفرزاده بندري

استاديار  گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری

تحصیلات : دکتری حسابداری

email: m_safarzadeh@sbu.ac.ir

 تلفن : 29905236

 

 

رديف نام و نام خانوادگي عکس مرتبه علمي شماره تماس دانشگاه  ايميل
1 سيد حسين سجادي

استاد 29902324 h_sajadi@sbu.ac.ir
2 محمد عرب مازار يزدي

دانشيار 29905204 marabmazar@sbu.ac.ir
3 محمد حسين صفرزاده بندري

​​​​​​​

استاديار 29905203 m_safarzadeh@sbu.ac.ir
4 محمد قسيم عثماني

استاديار 29905248 m_osmani@sbu.ac.ir
5 وحيد منتي

استاديار 29902388 v_menati@sbu.ac.ir
6 حميده اثني عشري

​​​​​​​

استاديار 29905237 h_asnaashari@sbu.ac.ir

رديف نام نام خانوادگي رتبه ايميل عکس
1 غلامحسين اسدي دانشيار h-assadi@sbu.ac.ir

2 عباس هشي

3 علي اکبر اربابيان
5 علي قاسم زاده

سرکار خانم ثريا کريمي شاهوردي 

کارشناس گروه  حسابداری
​​​​​​​
 s-karimi@mail.sbu.ac.ir  
​​​​​​​

 تلفن تماس: 29902371

 

 

دانشکده مديريت و حسابداري

 

  • ​​​​​​​عنوان پایان نامه: 
  • استاد راهنما:     
  • استاد مشاور:   
  • پژوهش گر ارشد: 
  • تاریخ دفاع: ساعت : 

​​​​​​​