​​​​​​​

 گروه مديريت بازرگاني دانشگاه شهيد بهشتي به عنوان قديمي ترين گروه علمي دانشکده مديريت و حسابداري همواره مورد توجه ويژه دانشجويان و استعدادهاي ممتاز بوده است. ماموريت آموزشي اصلي اين گروه آماده سازي و توانمندسازي علمي سرمايه هاي انساني براي فعاليت در بخشهاي مختلف اعم از کارشناسي و مديريتي و نيز مشاوره اي و پژوهش در انواع کسب وکارها در حوزه هاي مختلف اقتصادي و با تاکيد بر بخش خصوصي است.اين گروه در هرسه مقطع کارشناسي،کارشناسي ارشد و دکترا در رشته و گرايش هاي زير فعاليت دارد:

  • دکتراي تخصصي مديريت بازرگاني و راهبردي دردو گرايش مديريت بازاريابي و مديريت سياست گذاري بازرگاني

  • ​​​​​​​کارشناسي ارشد مديريت بازرگاني در گرايش هاي بازرگاني بين المللي، بازاريابي ، مديريت استراتژيک

  • ​​​​​​​کارشناسي ارشد مديريت کسب و کاردر گرايش هاي بازاريابي و استراتژي

  • کارشناسي ارشد کارآفريني در گرايش کسب وکار جديد

  • ​​​​​​​کارشناسي مديريت بازرگاني

اعتبار علمي و خوشنامي دربازار کار مزيت رقابتي براي فارغ التحصيلان رشته هاي مرتبط با اين گروه ايجاد کرده  است. دانشجويان ممتازدر اين گروه امکان پذيرش و ادامه تحصيل در هردو مقطع کارشناسي ارشد و دکتراي تخصصي در چارچوب قوانين و مقررات فراهم شده است.

آقای دکتر شهريار عزيزي

دانشيار گروه مدیریت بازرگانی  دانشکده مدیریت و حسابداری؛ 

email: s-azizi@sbu.ac.ir

تلفن : 29905244

رديف نام و نام خانوادگي عکس مرتبه علمي تلفن دانشگاه ايميل
1 محمد رضا حميدي زاده

 

استاد 29905222 m-hamidizadeh@sbu.ac.ir
2 غلامحسين خورشيدي

​​​​​​​

استاد 29905207 g-khorshidi@sbu.ac.ir
3 شهريارعزيزي

دانشيار 29902371 s-azizi@sbu.ac.ir
4 بهمن حاجي پور

دانشيار 29905245 b-hajipour@sbu.ac.ir
5 محمد خدابخش

استاديار 29905210 m_khodabakhshi@sbu.ac.ir
6 علي عبدالهي

استاديار 29905201 a_abdollahi@sbu.ac.ir
7 محمد جواد  نائيجي

استاديار 29905253 m_naeiji@sbu.ac.ir

 

​​​​​​​

رديف نام نام خانوادگي رتبه ايميل عکس
1 سيد محمود   حسيني دانشيار sm-hosseini@sbu.ac.ir
1 منيژه قره چه دانشيار m_gharache@sbu.ac.ir
2 عباسعلي حاج کريمي

​​​​​​​

3 نسرين جزني

4 هوشنگ اسداله
5 محمد اکبريان

​​​​​​​

6 محمدرضا شجاعي ​​​​​​​
7 ايرج هروي    

​​​

​سرکارخانم  ثریا کریمی  

کارشناس گروه مدیریت بازرگانی 

​​​​​​​s-karimi@mail.sbu.ac.ir   

تلفن تماس:  29902371

 

دانشکده مديريت و حسابداري

 

 

  • عنوان پایان نامه  : تاثیر نوآوری در سازمان بر تجربه مشتری مورد مطالعه : خرده فروشی های آنلاین
  • استاد راهنما :         آقای دکتر محمدرضا حمیدی زاده
  • استاد مشاور :         آقای دکتر شهریار عزیزی
  • پژوهش گر ارشد :    خانم الهام منافی
  • تاريخ دفاع  :  1401/11/17  ساعت : 12