گروه مديريت بازرگانی دانشگاه شهيد بهشتی به‌عنوان قديمی‌ترين گروه علمی دانشکده مديريت و حسابداری همواره مورد توجه ويژه دانشجويان و استعداد‌‌هاي ممتاز بوده است. ماموريت آموزشی اصلی اين گروه آماده‌سازی و توانمندسازی علمی سرمايه‌های انسانی برای فعاليت در بخش‌های مختلف اعم از کارشناسی و مديريتی و نيز مشاوره‌ای و پژوهش در انواع کسب و کارها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و با تاکيد بر بخش خصوصی است. اين گروه در هر سه مقطع کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکترا در رشته و گرايش‌های زير فعاليت دارد:

  • دکترای تخصصی مديريت بازرگانی و راهبردی در دو گرايش مديريت بازاريابی و مديريت سياست‌گذاری بازرگانی

  • کارشناسی‌ارشد مديريت بازرگانی در گرايش‌های بازرگانی بين‌المللی، بازاريابی، مديريت استراتژيک

  • کارشناسی‌ارشد مديريت کسب‌و‌کار در گرايش‌های بازاريابی و استراتژی

  • کارشناسی‌ارشد کارآفرينی در گرايش کسب و کار جديد

  • ​​​​​​​کارشناسی مديريت بازرگانی

اعتبار علمی و خوشنامی دربازار کار مزيت رقابتی براي فارغ‌التحصيلان رشته‌های مرتبط با اين گروه ايجاد کرده  است. دانشجويان ممتاز در اين گروه امکان پذيرش و ادامه تحصيل در هر دو مقطع کارشناسی‌ارشد و دکترای تخصصی در چارچوب قوانين و مقررات فراهم شده است.

آقای دکتر شهريار عزيزی

دانشيار گروه مدیریت بازرگانی دانشکده مدیریت و حسابداری 

email: s-azizi@sbu.ac.ir

تلفن : 29905244

رديف

نام و نام‌خانوادگی

عکس

مرتبه‌علمی

تلفن دانشگاه

ايميل

1

محمد‌رضا حميدی‌زاده

 

استاد

29905222

m-hamidizadeh@sbu.ac.ir

2

غلامحسين خورشيدی

استاد

29905207

g-khorshidi@sbu.ac.ir

3

شهريار عزيزی

دانشيار

29902371

s-azizi@sbu.ac.ir

4

بهمن حاجی‌پور

دانشيار

29905245

b-hajipour@sbu.ac.ir

5

میثم شیر‌خدائی

 

دانشیار

 

 

6

محمد خدابخش

استاديار

29905210

m_khodabakhshi@sbu.ac.ir

7

علی عبدالهی

استاديار

29905201

a_abdollahi@sbu.ac.ir

8

محمد‌جواد نائيجی

استاديار

29905253

m_naeiji@sbu.ac.ir

 

 

رديف نام نام‌خانوادگی رتبه ايميل عکس
1 سيدمحمود   حسينی دانشيار sm-hosseini@sbu.ac.ir
1 منيژه قره چه دانشيار m_gharache@sbu.ac.ir
2 عباسعلی حاج کريمی

3 نسرين جزنی

4 هوشنگ اسداله
5 محمد اکبريان

6 محمدرضا شجاعی
7 ايرج هروی    

​​​

​سرکارخانم ثریا کریمی  

کارشناس گروه مدیریت بازرگانی 

​​​​​​​s-karimi@mail.sbu.ac.ir   

تلفن تماس:  29902371

 

دانشکده مديريت و حسابداری

 

  • موضوع پایان‌نامه: 
  • استاد راهنما:    
  • استاد مشاور: 
  • نگارش:  
  • تاريخ برگزاری دفاع:   ساعت: