اين گرايش از رشته مــــديريت اولين‌بار در سال 1333 تحت عنـــوان علــوم اداری در موسسه علوم‌ اداری زير نظر دانشكده حقوق دانشگاه تهران با همكاری دانشگاه كاليفرنيای جنوبی برگـزار شـد. در حال حاضر اين رشتـــه در اكثر دانشگاه‌های کشور تحت  عنوان مديريت دولتی و با گرايش‌های مختلف در سطوح كارشنــاسی، كارشنــاسی‌ارشـد و دكتری تدريس می‌شود.
 
گرايش‌ها: اين گرايش رشته مديريت در سطح كارشناسی تحت عنوان مديريت دولتی در اكثر دانشگاه‌های كشور تدريس می‌شود. در سطح كارشناسی‌ارشد در 5 گرايش زير تدريس می‌شود. اين گرايش‌ها عبارتند از:
ساختار و تشكيلات روش، مديريت منابع انسانی، سيستم‌های اطلاعاتی مديريت، تحول سازمانی، مديريت مالی دولتی گرايش های مذكور در 20 واحد درسی مشترك بوده و تفاوت آنها در 8 واحد درسی است. در حال‌حاضر دانشگاه‌های شهيد بهشتی، تهران، تهران (واحد قم)، علامه طباطبایی و زاهدان در سطح كارشناسی‌ارشد دانشجو پذيرش می‌كنند.
گرايش مديريت دولتی در سطح دكترا‌ی تخصصی دارای سه گرايش خاص می‌باشد سياستگذاری (خط‌مشی‌گذاری)، رفتار سازمانی و مديريت منابع انسانی در اين مقطع دانشگاه‌های شهيد بهشتی، تهران، تهران (واحد قم)، علامه طباطبایی، تربيت مدرس دانشجو پذيرش می‌كنند.
لازم به‌ذكر می‌باشد كه فارغ‌التحصيلان دوره كارشناسی مديريت در تمامی گرايش‌ها و زيرمجموعه‌های آن می‌تواننـد شركت نمايند.
آينده شغل: اين رشته بدليل برخورداری از گرايش‌ها و زيرمجموعه‌های گوناگون دارای بازار كار وسيع در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌باشد. فارغ‌التحصيلان اين رشته در زمينه‌های تشكيلات سازمانی، منابع انسانی، سيستم‌های اطلاعاتی و ديگر مباحث مطرح در مديريت در سطوح كارشناسی و مديريتی در بخش خصوصی و دولتی قادر به فعاليت می‌باشند، همچنين اين فارغ‌التحصيلان بعنوان مشاور يا مجری در زمينه سياست‌گذاری‌های بخش دولتی می‌توانند فعاليت كنند.
 

آقاي دکتر بهروز قليچ‌لی

دانشیار گروه مدیریت دولتی

email: b_ghlichlee@sbu.ac.ir

تلفن: 29905242

رديف نام و نام‌خانوادگی عکس مرتبه‌علمی شماره تماس دانشگاه ايميل

1

غلامعلی طبرسا

​​​​​​

استاد

29905221

g_tabarsa@sbu.ac.ir

2

بهروز قلیچ‌لی


​​​​

دانشیار

29905242

b_ghlichlee@sbu.ac.ir

3

طيبه امي‌خانی

استاديار

29905233

t_amirkhani@sbu.ac.ir

4

مریم اخوان خرازيان

​​​​​​​

استادیار

29902361

m_akhavan@sbu.ac.ir

 

ردیف
نام     
نام‌خانوادگی
رتبه
ايميل
​عکس

1

  علی 

رضائيان

استاد

a-rezaeian@sbu.ac.ir

2

اکرم

هادی‌زاده مقدم

دانشيار

a-hadizadeh@sbu.ac.ir

3

فرخ

قوچانی

استادیار

f-ghouchani  sbu.ac.ir

4

تقی

کاشانی‌نيا

استاديار

5

محمد

نصیری

استادیار

moh_nasiri@sbu.ac.ir


​​​​​​

6

سيد‌جليل

لاجوردی

استادیار

J_lajevardi@sbu.ac.ir

7

حسين

باهر

استاديار

8

قدرت‌اله

مشايخی

استاديار

 

سرکار خانم مهشيد شمس

کارشناس گروه مديريت صنعتی و فناوری اطلاعات

  ma-shams@mail.sbu.ac.ir

   ​​​​​​​تلفن: 29905241

 

دانشکده مديريت وحسابداری

 

 

  • موضوع  پایان‌نامه
  • استاد راهنما:     
  • استاد مشاور:   
  • نگارش:           
  • تاريخ برگزاری دفاع:    ساعت:

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

 

 

​​​​​​​

 

 

​​​​​​​