کارشناسی

 

 دانشجویان دانشکده میتوانند پیشنهادات و انتقادات خود را به آدرس الکترونیکیpishnahadatvaenteghadat@yahoo.com ارسال نمایند.(ضمنا به انتقادات و پیشنهادات ارزنده جایزه داده خواهدشد

 دانشجویانی که تقاضای تجدیدنظر در نمره درسی خود را دارند علاوه برارسال ایمیل به استاد مربوطه میتوانند تقاضای خویش را به آموزش دانشکده از طریق آدرس الکترونیکی زیر ارسال نمایند.

daneshkadehamozesh@yahoo.com

       کبری باقريه            سرپرست آموزش

              k.bagherieh@mail.sbu.ac.ir

       ------------------------------------------

      شهناز کشاورزی       کارشناس حسابداری - مديريت مالی- بازرگانی  ورودی زوج

         sh.keshavarzi@mail.sbu.ac.ir 

       ------------------------------------------

     غلامرضا اکبری     کارشناس مديريت دولتی- صنعتی و بازرگانی ورودی فرد

          g.akbari@mail.sbu.ac.ir

​​​​​​       --------------------------------------------

      معصومه هلالی          کارشناس تحصيلات تکميلی (گروه مدیریت صنعتی وفناوری اطلاعات- حسابداری)

        m.helali@mail.sbu.ac.ir 

     ---------------------------------------------

​​​​​​​     میثم عباسی       کارشناس تحصیلات تکمیلی (گروه مدیریت مالی -دولتی- بازرگانی)