اين گرايش از رشته مــــديريت اولين بار در سال 1333 تحت عنـــوان علــوم اداری در موسسه علوم‌اداری زير نظر دانشكده حقوق دانشگاه تهران با همكاری دانشگاه كاليفرنيای جنوبی برگـزار شــــد. در حال حاظر اين رشتـــه در اكثر دانشگاه‌های کشور تحت  عنوان مديريت دولتی و با گرايش‌های مختلف در سطوح كارشنــاسی، كارشنــاسی ارشـد و دكتری تدريس مي‌شود.
 
گرايش‌ها : اين گرايش رشته مديريت در سطح كارشناسی تحت عنوان مديريت دولتی در اكثر دانشگاه‌های كشور تدريس می‌شود.در سطح كارشناسی ارشد در 5 گرايش زير تدريس می شود. اين گرايش ها عبارتند از:
ساختار و تشكيلات روش، مديريت منابع انسانی، سيستم‌های اطلاعاتی مديريت، تحول سازمانی، مديريت مالی دولتی گرايش های مذكور در 20 واحد درسی مشترك بوده و تفاوت آنها در 8 واحد درسی است. در حال حاضر دانشگاه‌های شهيد بهشتی، تهران، تهران (واحد قم)، علامه طباطبایی و زاهدان در سطح كارشناسی ارشد دانشجو پذيرش می‌كنند.
گرايش مديريت دولتی در سطح دكترا‌ی تخصصی دارای سه گرايش خاص می‌باشد سياستگذاری (خط مشي گذاری)، رفتار
 سازمانی و مديريت منابع انسانی در اين مقطع دانشگاه‌های شهيد بهشتی، تهران، تهران (واحد قم)، علامه طباطبایی، تربيت مدرس دانشجو پذيرش مي‌كنند.
لازم به ذكر می‌باشد كه فارغ التحصيلان دوره كارشناسی مديريت در تمامی گرايش‌ها و زيرمجموعه‌های آن می‌تواننـــــد شركت نمايند.
آينده شغلی : اين رشته بدليل برخورداری از گرايش‌ها و زيرمجموعه‌های گوناگون داراي بازار كار وسيع در بخش‌های دولتی و خصوصی می‌باشد. فارغ التحصيلان اين رشته در زمينه‌های تشكيلات سازمانی، منابع انسانی، سيستم‌های اطلاعاتی و ديگر مباحث مطرح در مديريت در سطوح كارشناسی و مديريتی در بخش خصوصی و دولتی قادر به فعاليت می‌باشند، همچنين اين فارغ التحصيلان بعنوان مشاور يا مجری در زمينه سياست‌گذاري‌های بخش دولتی می‌توانند فعاليت كنند.
 
 

آقاي دکتر بهروز قليچ لي

دانشیار گروه مدیریت دولتی

email: b_ghlichlee@sbu.ac.ir

تلفن : 29905242

رديف نام و نام خانوادگي عکس مرتبه علمي شماره تماس دانشگاه ايميل

1

غلامعلي طبرسا

​​​​​​

استاد

29905221

g_tabarsa@sbu.ac.ir

2

بهروز قلیچ لی

​​​​​​​​​​​​​​
​​​​

دانشیار

29905242

b_ghlichlee@sbu.ac.ir

3

طيبه اميرخاني

​​​​​​​

استاديار

29905233

t_amirkhani@sbu.ac.ir

4

مریم اخوان خرازيان

​​​​​​​

استادیار

29902361

m_akhavan@sbu.ac.ir

 

ردیف
نام     
نام خانوادگي
رتبه
ايميل
​عکس

1

  علی 

رضائيان

استاد

a-rezaeian@sbu.ac.ir

2

اکرم

هاديزاده مقدم

دانشيار

a-hadizadeh@sbu.ac.ir

3

فرخ

قوچاني

استادیار

f-ghouchani  sbu.ac.ir

4

تقي

کاشاني نيا

استاديار

5

محمد

نصیری

استادیار

moh_nasiri@sbu.ac.ir


​​​​​​

6

سيد جليل

لاجوردي

استادیار

J_lajevardi@sbu.ac.ir

7

حسين

باهر

استاديار

​​​​​​​

8

قدرت اله

مشايخي

استاديار

​​​​​​​

 

​​​​​​​سرکار خانم مهشيد شمس

کارشناس گروه مديريت صنعتي و فناوري اطلاعات

  ​​​​​​​ ma-shams@mail.sbu.ac.ir

   ​​​​​​​تلفن :29905241


​​​​​​​
 

دانشکده مديريت وحسابداري

 ​​​​​​​

 

  • ​​​​​​​موضوع  پایان نامه
  • استاد راهنما :     
  • استاد مشاور :   
  • نگارش:           
  • تاريخ برگزاری دفاع  :    ساعت :

​​​​​​​

​​​​​​​

​​​​​​​

 

 

​​​​​​​

 

 

​​​​​​​